Deals By Shop

Sunday, July 23, 2017

Prince Pack of 42 Dinner Set:சலுகையில்

Flipkart  ஆன்லைன் தளத்தில் Prince Pack of 42 Dinner Set (Stainless Steel)  71% சலுகையில் குறைந்த விலையில் கிடைக்கிறது.

சலுகை  குறைந்த நாட்களுக்கு மட்டுமே.

சில இடங்களுக்கு டெலிவரிக்கு பின் பணம் கொடுக்கும் வசதியும் உள்ளது.

உண்மை விலை ரூ 4,999   , சலுகை விலை ரூ 1,425 + 60 (டெலிவரி சார்ஜ் )

      
இணைப்புக்கு ,


Quick Info
-------
Store: FLIPKART
Link: இணைப்பு
Expiry: Limited Period
Coupon: ---
RealPrice: Rs.4,999
DealPrice: Rs.1,425
-------
மேலும் பல சலுகைகளை முகப்பு பக்கத்தில் காணலாம்.

மின்னஞ்சலில் மதிப்பு டீல்களைப் பெற..


எமது பிற தளங்கள்
www.revmuthal.com

No comments:

Post a Comment