Deals By Shop

Wednesday, December 2, 2015

Rodid Men's Casual Shirt : 49% சலுகை

Flipkart  ஆன்லைன் தளத்தில் Rodid Men's Checkered Casual Shirt  49% சலுகை விலையில் கிடைக்கிறது.

சலுகை  குறைந்த நாட்களுக்கு  மட்டுமே .

சில இடங்களுக்கு டெலிவரிக்கு பின் பணம் கொடுக்கும் வசதியும் உள்ளது.

உண்மை விலை ரூ 1,204   , சலுகை விலை ரூ 605 + 30 (டெலிவரி சார்ஜ்)
      
இணைப்புக்கு ,


Quick Info
-------
Store: FLIPKART
Link: இணைப்பு
Expiry: Limited Period
Coupon: ---
RealPrice: Rs.1,204
DealPrice: Rs.605
-------

மேலும் பல சலுகைகளை முகப்பு பக்கத்தில் காணலாம்.

மின்னஞ்சலில் மதிப்பு டீல்களைப் பெற..


எமது பிற தளங்கள்
www.revmuthal.com

No comments:

Post a Comment