Deals By Shop

Tuesday, October 20, 2015

77% சலுகையில் Brite 2 in 1 BHT 580 Trimmer

Flipkart  ஆன்லைன் தளத்தில் Brite 2 in 1 BHT 580 Trimmer For Men(Orange)  77% சலுகை விலையில் கிடைக்கிறது.

சலுகை  குறைந்த நாட்களுக்கு  மட்டுமே .

சில இடங்களுக்கு டெலிவரிக்கு பின் பணம் கொடுக்கும் வசதியும் உள்ளது.

உண்மை விலை ரூ 795   , சலுகை விலை ரூ 175 + 100 (டெலிவரி சார்ஜ்)

      
இணைப்புக்கு ,

77% சலுகையில் Brite 2 in 1 BHT 580 Trimmer

Quick Info
-------
Store: FLIPKART
Link: இணைப்பு
Expiry: Limited Period
Coupon: ---
Deal: 77% Off on Brite 2 in 1 BHT 580 Trimmer For Men(Orange)
-------

மேலும் பல சலுகைகளை முகப்பு பக்கத்தில் காணலாம்.

மின்னஞ்சலில் மதிப்பு டீல்களைப் பெற..


எமது பிற தளங்கள்
www.revmuthal.com

No comments:

Post a Comment